12 ธ.ค.

เลขศูนย์ไม่มีค่า?

เลขศูนย์ไม่มีค่า
แต่หากเมื่อมันต่อท้ายเลขอื่นๆแล้ว…มันจะเพิ่มค่าให้กับเลขนั้นๆ
เหมือนกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังของคนๆหนึ่งที่ทำให้เค้าประสบความสำเร็จ

12 ธ.ค.

ความไว้วางใจ

เมื่อได้รับความไว้วางใจ
จงรักษามันเอาไว้ให้ดี
เพราะถ้าหากเสียมันไป
ก็เป็นไปได้ยาก
ที่จะได้มันกลับคืนมา

12 ธ.ค.

ครั้งหนึ่งเราเคยได้รู้จักกัน

เราไม่เคยลบประวัติการแชทของใครอีกเลย…
หลังจากครั้งนึง เราเคยลบของคนๆหนึ่งไป
มันคือหลักฐานเดียวที่บ่งบอกว่า….
ครั้งหนึ่งเราเคยได้รู้จักกัน

1 2 3 4