12 ธ.ค.

ตัดสินคนอื่นให้น้อยลง

เมื่อยังวัยเด็ก เรามักมองคนที่คิดไม่เหมือนเรา
คนที่ใช้ชีวิตไม่ตรงกับความเชื่อของเราว่า ไม่ได้เรื่อง
คนอื่นนั้นแย่ไปซะหมด มีแต่เราที่ดูฉลาดอยู่คนเดียว
ใจเรานั้นช่างแคบเหลือเกิน ที่เที่ยวไปตัดสินคนอื่นไปทั่ว

และเมื่อเราเติบโตขึ้น
เราจะ “ตัดสิน” ผู้อื่นน้อยลง
เราจะเข้าใจว่า ชีวิตนั้นมีหลายรูปแบบ หลายทางเดิน
และมีข้อจำกัดมากมาย ไม่มีใครดีกว่าใคร เราแค่แตกต่างกัน…แค่นั้นเอง

1 2