14 ธ.ค.

คนเรามี 3 หน้า

เค้าบอกว่าคนเรานั้นจะมี 3 หน้า
หน้าแรกคือ หน้าที่เราโชว์ให้โลกเห็น
หน้าสอง คือ หน้าที่เราอยู่กับครอบครัว
หน้าสาม คือ หน้าที่เรารู้จักดีที่สุด

13 ธ.ค.

ความหวัง

การ “คาดหวังมากๆ”
แล้วผิดหวัง ไม่ใช่เรื่องแปลก
แต่สิ่งที่แปลกคือ
คนที่อยู่ไปแบบ “ไม่มีความหวัง” ต่างหาก

13 ธ.ค.

ความพยายาม

ความพยายาม
ไม่ได้การันตีว่าจะ “ไม่พ่ายแพ้”
แต่ที่แน่นอน คือ
“ความท้อแท้” ไม่เคยทำให้ใครชนะ

12 ธ.ค.

เลขศูนย์ไม่มีค่า?

เลขศูนย์ไม่มีค่า
แต่หากเมื่อมันต่อท้ายเลขอื่นๆแล้ว…มันจะเพิ่มค่าให้กับเลขนั้นๆ
เหมือนกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังของคนๆหนึ่งที่ทำให้เค้าประสบความสำเร็จ

12 ธ.ค.

ความไว้วางใจ

เมื่อได้รับความไว้วางใจ
จงรักษามันเอาไว้ให้ดี
เพราะถ้าหากเสียมันไป
ก็เป็นไปได้ยาก
ที่จะได้มันกลับคืนมา

1 2