13 ธ.ค.

อย่าทำแบบนี้

อย่าปล่อยให้ทะเลาะกันข้ามวัน
อย่าปล่อยให้คนที่โกรธ หายเอง
อย่าปล่อยให้คนที่ง้อ เหนื่อยใจ
และอย่าปล่อยให้ใครอีกคน..ก้าวเข้ามา

12 ธ.ค.

อยู่ด้วยกันใช้ความเข้าใจ

การอยู่ด้วยกัน….
อย่าใช้เหตุผลให้มากนัก ควรจะใช้ความเข้าใจกันให้มากๆ
เพราะเหตุผลคนหนึ่ง อาจจะไม่ใช่สำหรับอีกคนหนึ่ง
แต่ถ้าเราเข้าใจกัน เราก็จะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุข