15 ธ.ค.

อย่าลืมเพื่อนเก่า

คนเราเมื่อเติบใหญ่ได้ดี
จะมีสังคมที่สูงขึ้น เพื่อนที่ดูไฮโซขึ้น
อย่างไรแล้ว ก็อย่าลืมเพื่อนธรรมดาๆ
ที่อยู่กับคุณโดยที่เค้าไม่ได้หวังอะไร