14 ธ.ค.

คนเรามี 3 หน้า

เค้าบอกว่าคนเรานั้นจะมี 3 หน้า
หน้าแรกคือ หน้าที่เราโชว์ให้โลกเห็น
หน้าสอง คือ หน้าที่เราอยู่กับครอบครัว
หน้าสาม คือ หน้าที่เรารู้จักดีที่สุด