12 ธ.ค.

เลขศูนย์ไม่มีค่า?

เลขศูนย์ไม่มีค่า
แต่หากเมื่อมันต่อท้ายเลขอื่นๆแล้ว…มันจะเพิ่มค่าให้กับเลขนั้นๆ
เหมือนกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังของคนๆหนึ่งที่ทำให้เค้าประสบความสำเร็จ