13 ธ.ค.

ความหวัง

การ “คาดหวังมากๆ”
แล้วผิดหวัง ไม่ใช่เรื่องแปลก
แต่สิ่งที่แปลกคือ
คนที่อยู่ไปแบบ “ไม่มีความหวัง” ต่างหาก