12 ธ.ค.

อยู่ด้วยกันใช้ความเข้าใจ

การอยู่ด้วยกัน….
อย่าใช้เหตุผลให้มากนัก ควรจะใช้ความเข้าใจกันให้มากๆ
เพราะเหตุผลคนหนึ่ง อาจจะไม่ใช่สำหรับอีกคนหนึ่ง
แต่ถ้าเราเข้าใจกัน เราก็จะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุข